03/2017 - ECTACO Ceska s.r.o - ECTACO CR: Elektronické překladače Anobic

Vyhledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Scanmarker - chiếc bút thần thánh giúp bạn sao chép cả một cuốn sách

Vytvořil ECTACO v Ruční skener ScanMarker Air · 26/3/2017 11:13:00
Tags: Scanmarkerchiếcbútthầnthánhgiúpbạnsaochépcảmộtcuốnsách
Scanmarker chiếc bút quét và nhận dạng văn bản trong thời gian thực. Văn bản sẽ được chuyển tải về điện thoại thông minh hoặc máy tính của bạn. Chỉ cần quét và quét vậy là bạn đã có những gì bạn đã muốn sao chép. Nó rất dẽ dùng và là một thiết bị bỏ túi mà bạn muốn sở hữu.Zdroj článku:Asistenční Technologie: Pero Skener (pro dětí se speciálními potřebami)

Vytvořil www.thoughtco.com v Ruční skener ScanMarker Air · 23/3/2017 06:18:00
Tags: AsistenčníTechnologiescanmarkerskenertextuectacoslovnikprekladacdětísespeciálnímipotřebam
Asistenční Technologie: Pero Skener (pro dětí se speciálními potřebami)

Skenery ScanMarker a Smartphony

Vytvořil ECTACO v Ruční skener ScanMarker Air · 22/3/2017 07:35:00
Tags: SkeneryScanMarkeraSmartphony
Skenery ScanMarker a Smartphony

Prezentace (slideshow) : Kapesní překladač řeči a vět Anobic 6000

Vytvořil ECTACO v Anobic 6000 · 22/3/2017 06:23:00
Tags: Prezentace(slideshow):KapesnípřekladačřečiavětAnobic6000
Prezentace (slideshow) : Kapesní překladač řeči a vět Anobic 6000

Překladač Anobic: Skrínšoty (4)

Vytvořil v Anobic 6000 · 19/3/2017 07:42:00
Překladač Anobic: Skrínšoty (4)

Jazykové a vzdělávací programy Anobic pro Android

Vytvořil ECTACO v Jazykové a vzdělávací programy · 14/3/2017 06:16:00
Tags: JazykovéavzdělávacíprogramyAnobicproAndroid
Jazykové a vzdělávací programy Anobic pro Android

Ruční skener ScanMarker Air

Vytvořil ECTACO v Ruční skener ScanMarker Air · 12/3/2017 08:32:00
Tags: RučnískenerScanMarkerAir
Ruční skener ScanMarker Air

Překladač Anobic: Offline/online hlasové překládání.

Vytvořil ECTACO v Anobic 6000 · 11/3/2017 17:38:00
Tags: PřekladačAnobic:Offline/onlinehlasovépřekládání.
Překladač Anobic: Offline/online hlasové překládání.

Skrínšot (2) software (překladač) skeneru Scanmarker Air pro iPhone a Android.

Vytvořil Alex Porp v Ruční skener ScanMarker Air · 11/3/2017 09:54:00
Tags: Skrínšot(2)software(překladač)skeneruScanmarkerAirproiPhoneaAndroid.
Skrínšot (2) software (překladač) skeneru Scanmarker Air pro iPhone a Android.

Skrínšot software skeneru Scanmarker Air pro iPhone a Android.

Vytvořil Alex Porp v Ruční skener ScanMarker Air · 11/3/2017 09:41:00
Tags: SkrínšotsofwareskeneruScanmarkerAirproiPhoneaAndroid.
Skrínšot sofware skeneru Scanmarker Air pro iPhone a Android.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky